A Solli étterem (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a www.solli.hu című internetes honlap (a továbbiakban „Portál”) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője lehetőséget kíván nyújtani a felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, akciókról és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

 • A Szolgáltató cégneve: Solli Étterem
 • A Szolgáltató székhelye: Gerulus KFT, 2337 Délegyháza, hrsz. 61/36.
 • A Szolgáltató postacíme: 1112, Budapest XI. kerület, Tippan u. 2/a
 • Cégjegyzékszám: 13-09-182452
 • Internetes honlap: www.solli.hu
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti.
 2. A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.
 3. A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és az e-mail címét meg kell adnia.
  A Szolgáltató ezen adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
  A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.
 4. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 5. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • A Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • A Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

Solli étterem